Navigation
Home Page

Blwyddyn 1 /Year 1

Croeso  i   dudalen Blwyddyn 1

 

Welcome to Year 1’s page

 

 

 

Dyma grynodeb o ddigwyddiadau wythnosol: 

 

Dydd Llun - cesglir arian ffrwythau £1 a llyfrau ddarllen 

Dydd Iau - Gwers ymarfer corff 

Dydd Gwener - anfonir llyfrau darllen gartref

 

 

Below is a list of weekly events: 

 

Monday - return reading books and collection of £1 for fruit

Thursday - PE lesson 

Friday - Reading books sent home 

 

 

Ymweliad Martyn Geraint i'r Cyfnod Sylfaen.


Cawsom ni hwyl a sbri yn canu a dawnsio gyda Martyn Geraint.   Roedd pawb yn cyffroes, hapus ac yn wlyb! 
MAE SIARAD CYMRAEG YN MAGIC! 

 

 

Martyn Geraint's visit to the Foundation Phase.

We had lots of fun during Martyn Geraint's visit.  We sang and danced all afternoon.  Everyone was excited, happy and wet!  

MAE SIARAD CYMRAEG YN MAGIC!  SPEAKING WELSH IS MAGIC! 

 

Diolch Martyn Geraint. 

 

 

 

 

 

88626226-b0fe-451a-8257-1250d31ff9e1.mp4

Still image for this video

3bd26d11-9dd9-48c7-bb02-db8aa88bbc05.mp4

Still image for this video
Top