Navigation
Home Page

Blwyddyn 2 /Year 2

Blwyddyn 2!

Year 2!

 

Croeso i Dudalen Blwyddyn 2!

Welcome to Year 2's page!

Y Flwyddyn hon rydym wedi bod yn brysur dros ben yn astudio themâu di-ri! Hedfanom drwy’r gofod, aethom ar daith i India, archwilion cyfandir Affrica a theithiom yn ôl mewn amser i gyfarfod Barti Ddu a’i griw o for lardon cas! Yn ôl yng Nghymru dysgom sut i ofalu am ein hamgylchedd, pwysigrwydd gwaith elusen ac fe ddaethom yn arbenigwyr ailgylchu! I orffen blwyddyn gyffrous aethom ar drip i Fferm Sŵ Arch Noa er mwyn ymweld â’r anifeiliaid arbennig o ardraws y byd.

                      Space Clip Art             India Clip Art         Pirate Clip Art 

    

This year we have been very busy in learning about the world and researching diverse topics! We have flown through space, taken a trip to India, explored the African continent and travelled back in time to meet Barti Ddu and his crew of nasty pirates! Back home we learned how to care for our environment, the importance of charity work and we became recycling experts. To top off an exciting year we recently took a trip to Noah’s Ark Farm Zoo to see various animals from around the world.

 

 

 

 

 

Top