Navigation
Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3

Croeso i Flwyddyn 3

Welcome to Year 3

Croeso i ddosbarth Miss Dwyfor.  Rydyn ni wrthi'n dysgu am y gofod y tymor hwn ac wrth ein boddau yn darganfod ffeithiau newydd am blanedau a'r ser.  Rydyn yn dilyn taith diddorol Tim Peake i'r gofod, mae e'n cadw cysylltiad gyda'r byd gyda trydar!

 

Welcome to Miss Dwyfor's class.  We are learning about space this term and are thoroughly enjoying learning new facts about the stars.  We are following Time Peake's journey in space, he keeps us up to date with his twitter!

Phonics Practise

Diwrnod Sports Relief!

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn heddiw yn defnyddio cod QR er mwyn darganfod gwybodaeth am y chwe gwlad.  Yna fe gasglon ni ddata am hoff chwaraeon y dosbarth!

We have been very busy this morning using QR codes to research Six Nations Rugby scores.  Also, we collected data about our favourite sports!

Casglu data am chwaraeon - collecting sports data

Wythnos Wyddoniaeth 2016

Science Week 2016

Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today

Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 1
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 2
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 3
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 4
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 5
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 6
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 7
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 8
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 9
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 10
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 11
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 12
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 13
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 14
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 15
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 16
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 17
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 18
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 19
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 20
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 21
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 22
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 23
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 24
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 25
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 26
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 27
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 28
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 29
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 30
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 31
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 32
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 33
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 34
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 35
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 36
Hwyl a Sbri yn Techniquest heddiw! Brilliant fun at Techniquest today 37

Ymweliad y Deintydd - a visit from 'Design to Smile'

Citiau Mathemateg Techniquest - Maths Kits from Techniquest

Arbrawf Disgyrchiant - Gravity Experiment

Arbrawf Disgyrchiant - Gravity Experiment 1
Arbrawf Disgyrchiant - Gravity Experiment 2
Arbrawf Disgyrchiant - Gravity Experiment 3
Arbrawf Disgyrchiant - Gravity Experiment 4

Ymweliad RSPB - Visit from RSPB

Ysgrifennu am Tim Peake i'r caneuon yr oedd e'n gwrando arnyn nhw wrth fynd i'r gofod! Writing about Tim Peake whilst listening to the soundtrack he chose when travelling to space!

Ysgrifennu am Tim Peake i'r caneuon yr oedd e'n gwrando arnyn nhw wrth fynd i'r gofod! Writing about Tim Peake whilst listening to the soundtrack he chose when travelling to space! 1

Space Poetry

Dechreuad yr arddangosfa! The beginnings of the display!

Dechreuad yr arddangosfa! The beginnings of the display! 1

Diolch yn fawr iawn i'r plant am eu holl waith caled yn ystod yr wythnosau dwethaf gyda eu prosiectau am y gofod.  Roedd y cyflwyniadau yn ddiddorol iawn ac mae'r gwaith wedi ei arddangos yn hyfryd! 

 

I would like to thank the children for their hard work during the past few weeks on their projects.  The presentations were interesting and full of new facts!

Gwaith Cartref Anhygoel! Amazing Homework!

Gwaith Cartref Anhygoel! Amazing Homework! 1
Gwaith Cartref Anhygoel! Amazing Homework! 2
Top