Navigation
Home Page

Derbyn / Reception

Croeso i dudalen Dosbarth Derbyn 2016-2017.
Athro'r dosbarth yw Mr Oleszko a'r cynorthwywr yw Miss Hill.

Pethau pwysig!

  • Gofynnwn am £1 arian ffrwyth yw dalu pob dydd Llun
  • Cofiwch ddarparu dillad addysg gorfforol i'ch plentyn ar gyfer ein gwersi pob bore dydd Mercher
  • Cofiwch ddychwelid a phecyn darllen i'r ysgol erbyn dydd Mawrth

Welcome to the Reception Class page 2016-2017.

Our class teacher is Mr Oleszko and the classroom assistant is Miss Hill.

 

Important info:

 

  • We kindly ask for £1 contribution towards fruit to be paid every Monday
  • Please remember to provide your child with P.E. kit for our weekly P.E. lessons every Wednesday
  • Please remember to return your childs reading pack to school by Tuesday

Mathemateg Dosbarth Derbyn 2016-2017

cliciwch isod am gemau

click below for games

Wyddor Gymraeg - please practice these with your child

Rhifau - 11-20 Ymarferwch adnabod, enwi a ffurfio'r rhifau yma / Can your child practice recognizing / forming these correctly?

Top