Navigation
Home Page

Estyn Reports and School Performance

Gweler isod dogfennaeth adroddiad Estyn 2012.

 

Please find below our most recent inspection reports, and relevant information from the Department for Education Performance Tables.

Estyn School Inspection Reports

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd a’r sector nas cynhelir

Top