Navigation
Home Page

Meithrin / Nursery

Croeso i Ddosbarth Meithrin

 

Welcome to the Nursery Class

Dyma ni!

Rydym ni wedi cael blwyddyn prysur a chyffroes yn y feithrin eleni. Dysgom ni am ein hunain a’n teuluoedd yn nhymor yr Hydref, a sut i edrych ar ôl babi bach. Cawsom ni lawer o hwyl yn perfformio o flaen ein teuluoedd yn ein cyngerdd Nadolig, dysgom ni lawer wrth berfformio Stori’r Geni. Yn nhymor y Gwanwyn, dysgon ni am y nifer o bobl sy’n ein helpu ni yn y gymuned fel y fenyw lolipop, dyn post, y wasanaeth tân a llawer mwy. Daeth y PCSOs i’n weld a cawsom ni’r cyfle i wisgo’i hetiau. Rydym wedi bod yn dysgu am y traeth a chreaduriaid y môr yn nhymor yr Hâf. Rydym wedi blasu gwahanol hufen iâ a daeth fan hufen iâ i’r ysgol a bwyton ni yn yr haul. Cawsom ni diwrnod anhygoel yn gystadlu yn ein mabolgampau dosbarth hefyd. Roedd hi'n llawer o hwyl yn berfformio ein gwasanaeth ‘O dan y Môr’ o flaen ein teuluoedd ac roedd ein drip i 'Mampo Play Center' yn ddiwrnod i gofio!

 

We’ve had a busy and exciting year in the Nursery class. We learnt about ourselves and our families during the autumn term, and how to take care of a little baby. We had a lot of fun and learnt a lot about the Nativity Story whilst performing our Christmas concert in front of our families. During the spring term we learnt about the many different people who help us in the community like the postman, the fire service, the lollipop lady and more. We also had a visit from the PCSOs and they even let us try on their hats. We have been learning about the beach and all the different sea creatures during the summer term. We have tasted different flavoured ice creams and also had a visit from an ice cream van, and we ate out in the sunshine. We had an unforgettable day competing in our Sports day! We had a lot of fun performing our end of year assembly, ‘Under the Sea’ in front of our families and our trip to Mambo Play Center was a day to remember.

Dyma engreifftiau o'r gwaith rydym ni wedi gwneud yn cael ei arddangos! Here is some of the work we have done on display!

Rydym ni yn mwynhau ysgrifennu.

We enjoy writing.

Trip Hâf

Summer trip

Cawsom ni lawer o hwyl ar ein trip. We had lots of fun on our trip.

Top