Navigation
Home Page

Polisïau / Policies

Mae polisïau gan yr ysgol am bob agwedd o fywyd ysgol. Gweler isod am rhai o'n brif bolisïau. Os nad yw'r polisi perthnasol isod, cysylltwch a  swyddfa'r ysgol.

 

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office. Most of our policies are bilingual. Please scroll down to read in both languages.  

Attendance / Presenoldeb

Camddefnyddio Sylweddau / Solvent Abuse

Codi Tal / Charging Policy

Cyd Addoli / Collective Worship

Cynhadlwyedd / Sustainability

Cynllun gweithredu ABCh

Defnydd Diogel o Ddelweddau Disgyblion / Safe Use of Pupil Images

Dianghfa plentyn o'r safle / Absconding of pupil from site

Diogelwch yn yr haul / Sun protection

Dysgu ac addysgu / Teaching and learning policy

E-Ddiogelwch / E-Safety

Gwahardd Rieni / Exclusion of parents

Gwaith Cartref / Homework

Gwefan / Website

Gweithdrefnau ar gyfer plant ar goll neu heb eu casglu / Procedure in the event of a child being lost or not collected from school

Intimate care policy / polisi gofal personol

Gwrth fwlio - Anti bullying policy

Monitro a Gwerthuso / Monitoring and Evaluation

Ol-ddyledion / Dinner Money Arrears Policy

Parch a pherthynas / Respect and Relationships

Profedigaeth / Bereavement Policy

Reasonable use of force / Defnydd rhesymol o rym

Ymweliadau Addysgol / Educational Visits

Whistleblowing Policy

Top