Navigation
Home Page

School Council / Cyngor yr ysgol

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol, 
Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli barn plant yr ysgol gyfan gan gynnal cyfleoedd i lais y plant cael ei glywed er mwyn iddynt gyfrannu tuag at y gymuned ysgol. 

 

 

Welcome to the School Council page,

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

Top